10-20 (10-18) SE AVVIKENDE TIDER
menu

Vis omtanke - bær en Rosa sløyfe i oktober

Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere. Men for så mange som minst en av tre overlevere har behandlingen en høy pris, de får senskader.
Senskader er ulike helseproblemer som tretthet, konsentrasjonsvansker, fordøyelsesplager med mer. Disse problemene varer utover det første året etter behandling, men kan også oppstå flere år etter. Senskader er ofte både smertefulle og hemmende. De fleste er forberedt på bivirkninger i forbindelse med behandlingen, men få forventer senskader i lang tid etter at man er erklært kreftfri - kanskje for alltid. I tillegg til de fysiske smertene ved senskader opplever veldig mange at de får problemer med å innfri både egne og andres forventinger, enten de er fra familie, venner og ikke minst arbeidsgivere. Selv om man vil så klarer man ikke like mye som før. Disse plagene kan være vanskelig for mange å snakke om da de har fått «livet i gave».
Målet med  Rosa sløyfe-aksjonen  er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning. Pengene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på senskader. For stadig flere som overlever brystkreft, 9 av 10 overlever, gjenstår kampen om å bli frisk. Økt kunnskap vil gjøre det lettere å forstå og akseptere at kreftfri ikke alltid betyr det samme som frisk.

Vi er stolte og glade for å være en av hovedsponsorene til  Rosa sløyfe-aksjonen . I våre 135 butikker i hele Norge er det over 1000 dedikerte medarbeidere som vil være med å bidra til årets aksjon. Over 90% av våre ansatte er kvinner, noe som gjør det ekstra viktig for oss å være med.  

Kid Interiør gir overskuddet av salget til Rosa sløyfe-aksjonen!

innhold_800x1127px_rosa_sloeyfe_16_3